KAKABABU HERE GALEN ; Director- Pinaki Chowdhury
ANUPAMA ; Director- Bina Batabayal
ALO ; Director- Tarun Mazumdar
SHESH BICHAAR ; Director- Sukhen Das
ANTARGHAT ;
MATRI BHUMI AND MASTAN (Oria Movie)
RINMUKTI, DAI BADDHA, STREER MARJADA, JUA, BARABABU, SHILPIR KHONJE, RINMUKTI etc.